Terug naar de Lijst

15 September 2022

Op Koninklijke Instructie, opent de stichting 9 nieuwe centra

Sur Hautes Instructions Royales, la Fondation met en service 9 nouveaux centres Sur Hautes Instructions Royales, la Fondation met en service 9 nouveaux centres

Zijne Majesteit Koning Mohammed VI heeft zijn Hoge Instructies gegeven voor de inhuldiging van 9 nieuwe centra die gerealiseerd zijn door de Stichting.

Zijne Majesteit Koning Mohammed VI, met Gods hulp, Voorzitter van de Stichting Mohammed V voor Solidariteit, heeft zijn Hoge Instructies gegeven om de door de Stichting gebouwde en opgeleverde centra te laten starten met hun ontvangstactiviteiten en sociaal-medische zorg ten behoeve van bevolkingsgroepen uit minder begunstigde gebieden. Deze hoge richtlijn komt enkele maanden na de opening (in februari) van een eerste reeks van 11 nieuwe centra op het nationaal grondgebied.

De tweede reeks betreft 9 nieuwe centra, verspreid over 8 steden in het Koninkrijk, namelijk: Tanger, Oujda, Fez, Jerrada, Salé, Témara, Casablanca en Mediouna. Ze zijn door de Stichting gelanceerd in het kader van haar programma's met betrekking tot de versterking van het publieke aanbod van gezondheidsinfrastructuur, de sociaal-educatieve integratie van kwetsbare bevolkingsgroepen en de economische integratie van kansarme jongeren door de ondersteuning van de oprichting van micro-ondernemingen.

Deze tweede golf van opdrachten betreft 9 nieuwe centra, verspreid over 8 steden in het Koninkrijk, namelijk : Tanger, Oujda, Fez, Jerrada, Salé, Témara, Casablanca en Mediouna. Zij werden door de Stichting opgezet in het kader van haar programma's die met name verband houden met de versterking van het openbare aanbod van gezondheidsinfrastructuur, met de sociaal-educatieve integratie van kwetsbare bevolkingsgroepen en met de economische integratie van kansarme jongeren door de oprichting van micro economische activiteiten te ondersteunen.

Het betreft voornamelijk projecten die deel uitmaken van de drie grote programma's van de Stichting op het gebied van gezondheid en sociaal-medische zorg:

  • Het grootschalige programma voor Lokale Medische Centra- Stichting Mohammed V voor Solidariteit (CMP), opgestart in 2016;
  • Het programma voor gespecialiseerde medische faciliteiten, opgestart in 2016;
  • Het nationaal programma ter bestrijding van verslavingsgedrag, opgestart in 2010.

Meer bepaald zal in Témara (68 MDH) een nieuw CMP worden geopend, waardoor het aantal operationele eenheden van de geplande 12 op 5 wordt gebracht. Het programma van gespecialiseerde medische structuren zal worden versterkt met een nieuw dialysecentrum (15,5 MDH) in Fez en een centrum voor psychosociale revalidatie onder leiding van het universitair ziekenhuiscentrum Ibn Rochd in Casablanca (10,5 MDH). Het nationale programma voor de bestrijding van verslavingsgedrag zal worden versterkt met twee nieuwe eenheden die hun activiteiten zullen starten in Kariat Oulad Moussa in Salé (6 MDH) en in Mogghha-Tanger (6,8 MDH), waardoor het aantal door de Stichting gebouwde centra voor verslavingsbehandeling op het nationale grondgebied op 14 komt.

De andere projecten houden enerzijds verband met de maatregelen van de Stichting ter bestrijding van armoede en anderzijds met de ondersteuning van de economische integratie van jongeren uit kansarme milieus door de stimulering van zelfstandig ondernemen. Het gaat hier respectievelijk om het sociaal centrum voor de opvang van bejaarden (13 MDH) van Lahraouyine in Mediouna, het artistiek en cultureel centrum (33 MDH) van Salé in Tabriquet en het centrum voor de kwalificatie van vrouwen in Jerrada (5,2 MDH), evenals het centrum voor micro-solidariteitsondernemingen (24 MDH) van Oujda, die het nationale platform van deze centra, dat op het niveau van de steden Casablanca en Fez gevestigd is, zal versterken.