Terug naar de Lijst

11 november 2021

De Stichting Mohammed V voor Solidariteit heractiveert het Programma van de Medische campagnes en organiseert een multidisciplinaire karavaan in M'sila - Taza

La Fondation Mohammed V pour la Solidarité réactive le programme des campagnes médicales et organise une caravane multidisciplinaire à M’sila - Taza La Fondation Mohammed V pour la Solidarité réactive le programme des campagnes médicales et organise une caravane multidisciplinaire à M’sila - Taza

De Stichting organiseert van 11 tot 13 november een medische solidariteitsactie in het centrum van Had M'sila, een plattelandsgemeente in de omgeving van Tainaste in Taza. Deze actie is het begin van de hervatting van het Programma voor Medische campagne, dat in maart 2020 was opgeschort en na de gunstige ontwikkeling van de nationale gezondheidsindicatoren is hervat. Het zal eerstehulpverlening bieden aan een bevolking die haar medische follow-up heeft moeten onderbreken vanwege de pandemie en de moeilijke toegang tot gespecialiseerde medische zorg.

De medische interventie is voorzien in Had M'sila, een plattelandsgemeente met een bevolking van bijna 67.000 inwoners waarvan het epidemiologisch profiel wordt gekenmerkt door een overwicht van chronische ziekten en chronische obstructieve longaandoeningen.

De karavaan zal dus betrekking hebben op de curatieve zorg in de algemene en gespecialiseerde geneeskunde (gynaecologie, pediatrie, pneumologie, oogheelkunde, reumatologie, gastro-enterologie en tandheelkunde), de diagnostische zorg, de preventieve zorg (screening op chronische ziekten, borstkanker, baarmoederhalskanker en suikerziekte) en de sensibilisatie, alsook op de medische behandelingen voor armen en gehandicapten.

Het programma mobiliseert de traditionele partners van het programma, namelijk de provinciaal gezondheidsdirectie de Taza, de plaatselijke autoriteiten, het Universitair Ziekenhuiscentrum (CHU) van Fez, de erkende medische verenigingen (Association Action Urgence, ANFAS - Marokkaanse vereniging voor de ondersteuning van chronische ziekten van de luchtwegen en ARS - Vereniging van gepensioneerde gezondheidswerkers) en het Mohammed VI Nationaal Centrum voor gehandicapten.

Er is dus een belangrijk menselijk en technisch team voorzien om de nodige zorg te verlenen en in de best mogelijke omstandigheden aan de behoeften van de bevolking te voldoen.

De medische actie zal worden uitgevoerd met naleving van de gezondheids- en afstandsinstructies, om de veiligheid van de gezondheid van de bevolking te waarborgen.