Gezondheidszorg

De toegang tot basiszorg vergroten en specifieke noden dekken 

Het recht op toegang tot gezondheidsdiensten is een belangrijke pijler die het burgerschap bestendigt. De Stichting zet zich in voor het bevorderen van de toegang tot gezondheidszorg en biedt daarbij ondersteuning aan openbare diensten. Ze implementeert ook modelprogramma's om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van de meest kwetsbaren.


Inzet voor het algemeen belang, in aanvulling van lokaal beleid 

Sinds haar oprichting privilegieert de Stichting het bevorderen van de gezondheidszorg als draagvlak voor menselijke ontwikkeling. Haar eerste interventies hebben de instelling naar het ondersteunen van de medische sector georiënteerd.  Met name door bij te dragen aan de verbetering van de bestaande openbare infrastructuur, door hulp te bieden aan ziekenhuizen of door gespecialiseerde uitrusting aan te leveren.

Ze heeft ook tal van klinieken en medisch-sociale structuren (oncologiecentra, zorgeenheid voor slachtoffers van brandwonden ...) gerealiseerd, met daarbij bijzondere aandacht voor faciliteiten voor personen met een beperking (centra voor blinden en slechtzienden, centra voor personen met een motorische of mentale beperking...).

De Stichting streeft er ook naar om gezondheidszorg beter toegankelijk te maken voor de burgers. De medische karavanen verenigen een solidair initiatief met multidisciplinaire medische zorg voor geïsoleerde en/of afgelegen bevolkingsgroepen. Ze zijn bedoeld om de diensten van gezondheidszorg dichter bij kansarme bevolkingsgroepen te brengen. Ze verbeteren ook de preventie en vergroten de toegankelijkheid tot medische prestaties in landelijke en voorstedelijke gebieden.

Zij [de Marokkaanse bevolking] wensen ook een veralgemenisering van de medische dekking en het vergemakkelijken van een waardige toegang tot goede gezondheidsdiensten.

Zijne Majesteit Koning Mohammed VI - 13 oktober 2017

De medisch-sociale programma's, voorbeelden voor specifieke zorgverlening

De medische kwetsbaarheid van bepaalde segmenten van de bevolking (ouderen, risicovol gedrag, chronische ziekten) heeft de Stichting ertoe gebracht haar inzet op het gebied van gezondheidszorg te bestendigen. Ze heeft een grootschalig medisch-sociaal programma ingezet. Dit programma, dat gebaseerd is op nieuwe specifieke oplossingen voor zorgverlening, combineert het medische en communautaire aspect. Haar doelstellingen: gespecialiseerde zorg bieden die het sociale integreren, de preventie versterken en beantwoorden aan de dringende behoefte aan toegang tot zorg ter plaatse voor kansarme bevolkingsgroepen.

Op die manier zijn er specifieke en pluri-disciplinaire modelstructuren ontstaan die een breed spectrum van sectoren bestrijken. Dit is het geval bij het Programma voor de Strijd tegen Verslavingsgedrag dat in 2010 werd gestart. Een ongezien platform voor curatieve en sociale zorg, gericht op de re-integratie van jongeren met een verslaving.

Zo is ook het Centrum voor Dagopvang van Alzheimerpatiënten, dat in 2017 in Rabat werd opgezet, de eerste vestiging in Marokko die multidimensionale dagopvang biedt aan personen met Alzheimer in stadia 1 en 2. Het integreert ook de opleiding van het personeel dat bijstand verleent, veelal afkomstig uit de families van de patiënten.

Wat betreft de centra voor eerstelijnsgezondheidszorg en Plaatselijke Medische Centra – Stichting Mohammed V voor Solidariteit – integreren ze uitgebreide zorg in meer kansarme buurten. Ze verminderen de druk op ziekenhuizen en bieden directe toegang tot medische diensten. Het ministerie van Volksgezondheid is, door het ter beschikking stellen van personele middelen, betrokken partij bij het medisch-sociale programma van de stichting.

Gezondheidszorg
Gezondheidszorg

Toonaangevende projecten

FM5 - Centre Régional Bucco – Dentaire Al Massira

Regionaal Centrum Voor Tandheelkundige Zorg Al Massira

Centrum Voor Rehabilitatie En Functionele Revalidatie Ain Chock – Casablanca

Centrum Voor Rehabilitatie En Functionele Revalidatie Ain Chock – Casablanca

Centrum Voor Eerstelijnszorg Van Bouknadel

Centrum Voor Eerstelijnszorg Van Bouknadel

Dagopvang Van Alzheimerpatiënten Hay Nahda – Rabat

Dagopvang Van Alzheimerpatiënten Hay Nahda – Rabat

Plaatselijke Medische Centra – Stichting Mohammed V Voor Solidariteit

Plaatselijke Medische Centra – Stichting Mohammed V Voor Solidariteit

Nationaal Programma Voor De Bestrijding Van Verslavingsgedrag

Nationaal Programma Voor De Bestrijding Van Verslavingsgedrag

Ontdek de missies van de Stichtingen

Economische Integratie
Economische Integratie
Opleiding en werk
Opleiding en werk
Strijd tegen armoede
Strijd tegen armoede
Humanitair
Humanitair
 Gehandicaptenproblematiek
Gehandicaptenproblematiek
ONDERWIJS
Onderwijs