Opleiding en werk

Het jonge menselijke kapitaal benutten

De jeugd is de rijkdom van de natie. Hen opleiden en de middelen aanreiken voor hun ontplooiing vandaag, bereidt hen voor op de uitdagingen van morgen. Toegang tot studie en opleiding, het verbeteren van de kwalificatieniveaus en het bevorderen van zelfstandig ondernemerschap; de Stichting zet zich in ten gunste van jongeren met een kansarme achtergrond en afkomstig van het platteland.


Opleiding, een bepalende factor voor de toegang tot werk 

Als belangrijkste draagvlak voor ontwikkeling, verdient de Marokkaanse jeugd een bijzondere aandacht van de Stichting. Schooluitval, een gebrek aan kwalificaties, een moeilijke sociaaleconomische context, ongelijke kansen..., het risico van marginalisering van jongeren blijft hoog, vooral onder kansarmen.

De Stichting heeft haar interventiestrategie gericht op het versterken van de eigen capaciteiten van jongeren om hun sociaal-professionele integratie in handen te nemen. Deze strategie, uitgevoerd met het Bureau voor Professionele Vorming en Promotie van Werk en bepaalde ministeries (Landbouw, Ambachten...), is gebaseerd op een grootschalig programma van centra voor beroepsopleiding- en vorming. Het doel: jongeren integreren en hen voorzien van vaardigheden die zijn aangepast aan de behoeften van de arbeidsmarkt.
 

De opleidingsaanpak, aanvankelijk gericht op het multidisciplinair aanleren van lokale beroepen, is geëvolueerd naar de begeleiding van nationale sectorstrategieën, die in staat zijn om een sterke werkgelegenheidsdynamiek te genereren.

De stichting zet zich ook in ten dienste van jongeren met een handicap, die vaak worden uitgesloten van de traditionele circuits. Ze heeft specifieke structuren en opleidingsprogramma's opgezet. Gemengde multidisciplinaire centra, open voor alle jongeren, verwelkomen ook personen met een motorische beperking. Het Centrum Mohammed VI voor Personen met een Handicap biedt op zijn beurt aan personen met een mentale beperking omkaderde opleidingen voor aangepaste beroepen op het domein van horeca, landbouw en roomservice.

Onze jongeren willen de beste omstandigheden voor hun volledige ontwikkeling en hun vermogen om verantwoordelijkheid te nemen. Ze streven redelijkerwijze naar betere sociale en professionele integratie, met name door bevoorrechte toegang tot werk.  

Zijne Majesteit Koning Mohammed VI - 20 augustus 2012

Platform van centra voor beroepsopleiding- en vorming van jongeren

  • Multidisciplinaire beroepen - 2001
  • Gemengde centra – 2004    
  • Nationaal Centrum Mohammed VI voor Personen met een Handicap - 2006
  • Beroepen in de visserij en landbouw - 2008
  • Ambachtelijke beroepen - 2009
  • Beroepen in de bouw- en toeristische sector - 2010
  • Beroepen in de automobielindustrie - 2014
  • Dienstenberoepen - 2015
  • Sociale en educatieve beroepen - 2018
Opleiding en werk
Opleiding en werk

Professionele autonomie bevorderen door zelfstandige tewerkstelling

Eens de competenties verworven zijn, begint het parcours naar een eerste ervaring op de arbeidsmarkt. Om de toegang tot werk en financiële zelfstandigheid van jongeren te bevorderen, heeft de Stichting een globale ondersteuningsaanpak aangenomen. Deze integreert de twee belangrijkste mechanismen van begeleiding die complementair zijn met de kwalificatie.

Het gaat hierbij om integratie door leren, dat geïmplementeerd wordt in de opleidings- en vormingscentra voor ambachtelijke beroepen. De jonge leerlingen worden rechtstreeks in de ateliers van de meester-ambachtslieden die instaan voor de vorming geplaatst. Dit laat aan de andere kant de opvolging en overdracht van kennis en ervaring toe.

De Stichting bevordert ook initiatieven voor zelfstandig ondernemen, en opent zo voor hen de deuren naar het economische circuit. Ze moedigt het ondernemerschap aan bij de laureaten van de opleidingscentra. De Stichting begeleidt de jongeren ook bij het opstarten van kleine activiteiten die inkomsten genereren. Deze ondersteuning gebeurt door de begeleiding van de projectleiders, de samenstelling van de projecten en de financiering van de apparatuur die nodig is voor het opstarten van de activiteiten. Deze werkwijze wordt vooral toegepast in het Centrum voor Zeer Kleine Solidaire Ondernemingen in Casablanca en het Programma van Integratie door Economische Activiteit.

Toonaangevende projecten

FM5 - Centre digital solidaire Solicode - Tanger

Centrum voor Digitale Solidariteit Solicode - Tanger

FM5 - Centre de Formation dans les Métiers de l’Automobile Bir Rami - Kénitra

Opleidingscentrum Voor Beroepen in De Automobielindustrie Bir Rami - Kenitra

FM5 - Centre de Formation dans les Métiers Éducatifs et Sociaux Yaacoub Al Mansour - Rabat

Centrum Voor de Opleiding in Educatieve en Maatschappelijke Beroepen Yaacoub Al Mansour - Rabat

Sociaal Centrum Voor Vrouw En Kind Al Youssoufia - Rabat

Sociaal Centrum Voor Vrouw En Kind Al Youssoufia - Rabat

Centrum Voor Zeer Kleine Solidaire Ondernemingen

Centrum Voor Zeer Kleine Solidaire Ondernemingen

Opleidingscentrum Voor Beroepen In De Horeca En De Toeristische Sector - Temara

Opleidingscentrum Voor Beroepen In De Horeca En De Toeristische Sector - Temara

Centrum Mohammed VI Voor De Ondersteuning Van Solidaire Microfinanciering

Centrum Mohammed VI Voor De Ondersteuning Van Solidaire Microfinanciering

Opleidings- En Vormingscentra Voor Ambachtelijke Beroepen

Opleidings- En Vormingscentra Voor Ambachtelijke Beroepen

Ontdek de missies van de Stichtingen

Economische Integratie
Economische Integratie
Strijd tegen armoede
Strijd tegen armoede
Humanitair
Humanitair
Gezondheidszorg
Gezondheidszorg
 Gehandicaptenproblematiek
Gehandicaptenproblematiek
ONDERWIJS
Onderwijs