Operatie Hevige Koude

Noodhulp bij moeilijke weersomstandigheden

Elke winter stelt de Stichting het programma "Operatie Hevige Koude" in werking. Een systeem dat zich toelegt op de hulp en ondersteuning van de slachtoffers van de koude, die verstoken zijn van basiszorg en elementaire overlevingsmiddelen.


Bevolkingsgroepen in afgelegen gebieden ondersteunen

De mobilisatie wordt bij de Stichting geïntensiveerd bij elke periode van hevige koude. Hevige sneeuwval, lage temperaturen, ijzige wind en het aanhouden van deze factoren creëren omstandigheden van grote kwetsbaarheid en humanitair risico. Vanwege hun afgelegen ligging en hun gebrekkige toegang aan voornamelijk gezondheidsdiensten, worden de bergachtige regio's en landelijke gebieden het hardst getroffen door hevige koude.

De inwoners worden vooral zwaar getroffen wanneer de douars worden ingesloten en de toegang tot voedsel en medische middelen beperkt is. Het ondersteunen van deze bevolkingsgroepen is een zeer belangrijke uitdaging op het gebied van solidariteit en sociale cohesie. De Stichting zet zich in ten gunste van kwetsbare bevolkingsgroepen, ter ondersteuning van acties die door de staat worden gevoerd (herstelling en beveiliging van wegen, zorg voor daklozen, verwarmingsmiddelen, spoedeisende gezondheidszorg, enz.). Ze biedt hen hulp en bijstand ter plaatse om de impact van de koude te verlichten.

Deze humanitaire hulp neemt de vorm aan van de bedeling van voedselpakketten en dekens, die aan elk gezin uit de afgesloten douars worden toegewezen. De Stichting organiseert, naargelang de crisissituaties, ook medische karavanen om eerste noodhulp te bieden, toegang te geven tot medicijnen en moeilijke gevallen te evacueren.

 

De Set Hevige Koude bestaat uit dekens en voedingsmiddelen: 10 kg bloem, 5 kg rijst, 5 kg suiker, 1,2 kg melkpoeder, 500 g zout, 400 g thee en 5 liter olie

Stichting Mohammed V, Operatie Hevige Koude

Nationale solidariteit organiseren

De organisatie van de interventies voor Operatie Hevige Koude is gebaseerd op een nauwe samenwerking tussen de Stichting, de ministeries van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid, en de lokale overheden. Ze doet ook beroep op de inzet van aanzienlijke logistieke en personele middelen, waaronder teams van de Stichting die toezicht houden op het terrein. Zodra de waarschuwing omtrent Hevige Koude is geactiveerd, worden de meest getroffen en geïsoleerde gebieden geïdentificeerd voor een noodinterventie.

De humanitaire hulp wordt gemobiliseerd en door de Stichting naar de afgesloten gebieden gebracht. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de lokale overheden komen tussen zodat de toegangswegen worden vrijgemaakt en afstemmen met de lokale bevolking. Ze nemen ook deel aan de verdeling van steun aan gezinnen, door lijsten van begunstigden per douar op te stellen. De teams van de Stichting verplaatsen zich van gebied naar gebied, en blijven gemobiliseerd op het terrein tot het einde van de periode van koud weer.

Stichting Mohammed V, Operatie Hevige Koude