Algemene informatie

De website www.fm5.ma is eigendom van de Stichting Mohammed V voor Solidariteit. Vereniging zonder winstoogmerk erkend door het openbaar nut door dahir nr. 2_99-834 van 05 juni 1999, gevestigd te 3, Rue Arrissani, Hassan. Postbus: 4253, Rabat, Marokko.
Tel: 05 37 26 36 37 /38
E-mail : solidarite@fm5.ma

Intellectuele eigendom

Tenzij anders vermeld, bezit de Stichting Mohammed V voor Solidariteit de auteursrechten op alle inhoud van de website, inclusief teksten, afbeeldingen, logo's en downloadbare documenten van de website.
Alle inhoud aanwezig op de website van de Stichting Mohammed V voor Solidariteit is beschermd door het auteursrecht. De reproductie of weergave, geheel of gedeeltelijk, van pagina's, gegevens en elk ander element dat deel uitmaakt van de website, door welk proces of medium dan ook, is verboden en vormt zonder toestemming van de uitgever een inbreuk.

Eigendom foto's

De foto's die gebruikt worden op deze website zijn eigendom van de Stichting Mohammed V voor Solidariteit. Als zodanig mogen ze door geen enkele andere persoon worden gebruikt voor privé-, openbare of promotionele doeleinden.

Voorwaarden voor toegang tot en gebruik van de website

De website van de Stichting Mohammed V voor Solidariteit is 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk, behalve in geval van overmacht, mogelijke storingen of onderhoudswerkzaamheden.
De gebruiker van de site moet controleren of hij beschikt over de middelen en apparatuur voor elektronische communicatie, en over de vaardigheden die de toegang tot de betreffende website en het raadplegen van de inhoud mogelijk maken. Het gebruik van deze website is onderworpen aan deze voorwaarden en aan de geldende Marokkaanse regelgeving.

Hyperlinks

De website www.fm5.ma bevat hyperlinks die toegang bieden tot websites die niet gepubliceerd zijn door de Stichting Mohammed V voor Solidariteit. Bijgevolg kan deze laatste niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de websites waartoe de gebruiker toegang zou krijgen, noch voor enige schade die voortvloeit uit deze toegang, met name in het geval dat deze link een virus bevat.

Verantwoordelijkheid

De Stichting Mohammed V voor Solidariteit kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor zaken die buiten haar controle liggen en voor eventuele schade die kan ontstaan door de technische omgeving van de gebruiker en in het bijzonder zijn computers, software, netwerkapparatuur en ander materiaal dat wordt gebruikt voor de toegang tot of gebruik van de dienst en/of informatie.

Bescherming van persoonlijke gegevens

Het raadplegen van de website www.fm5.ma is mogelijk zonder dat de gebruiker zijn identiteit of enige andere gegevens met een persoonlijk karakter die op hem betrekking hebben, dient te onthullen. In het geval van registratie voor elektronische diensten en de Ruimte voor Verenigingen, zal de Stichting Mohammed V voor Solidariteit van elke gebruiker een bepaald aantal verplichte persoonlijke gegevens verzamelen (naam, adres, contactgegevens ...). Deze informatie is nodig om uw aanvraag te verwerken, met name voor de Contactformulieren.

Volgens de wet n ° 09-08 afgekondigd door de dahir 1-09-15 van 18 februari 2009, inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de behandeling van persoonlijke gegevens, geniet de gebruiker van een recht op toegang, informatie, verzet tegen en rectificatie van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben (artikelen 7, 9, 30 en 53). Om deze rechten uit te oefenen, kan de gebruiker zijn verzoek richten aan de Stichting Mohammed V voor Solidariteit op het volgende elektronische adres: solidarite@fm5.ma.

Gebruik van cookies

De internetgebruiker wordt hierbij geïnformeerd dat de website een systeem heeft opgezet voor het automatisch verzamelen van standaardinformatie, zoals het IP-adres van de gebruiker, gewoonlijk 'cookies' genoemd.

Een cookie is een klein tekstbestand met een unieke identificatie dat rechtstreeks op de harde schijf van de apparatuur van de gebruiker wordt geplaatst wanneer deze een website bezoekt. Alle indirect verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om het volume, het type en de samenstelling van het verkeer op deze website bij te houden, met het oog op het vergemakkelijken van de navigatie op de website en statistieken van bezoekersaantallen en andere administratieve doeleinden op te stellen, en meer in het algemeen om de diensten die door de website worden aangeboden te verbeteren. De gebruiker kan het verzenden van cookies uitschakelen door de instellingen van zijn browser te wijzigen.

Voor meer informatie over cookies, wordt de gebruiker uitgenodigd om de helpfunctie en documentatie van de internetbrowser te raadplegen.