Terug naar de Lijst

25 maart 2023

Lancering van de 24e editie van de operatie voor voedselhulp van de Ramadan

Sa Majesté Le Roi Mohammed VI a donné le coup d’envoi à l’opération nationale de soutien alimentaire Ramadan 1444 Sa Majesté Le Roi Mohammed VI a donné le coup d’envoi à l’opération nationale de soutien alimentaire Ramadan 1444

Zijne Majesteit Koning Mohammed VI, met Gods hulp, heeft op deze eerste dag van de heilige maand Ramadan de verdeling van voedselhulp gelanceerd, in de Al Fqih Sidi Mohammed Britel School, gelegen in de wijk Sidi Moussa in Sale.

Deze grootschalige actie, georganiseerd door De Stichting Mohammed V voor Solidariteit, is bedoeld om rechtstreekse steun te verlenen aan behoeftige gezinnen en kwetsbare personen verspreid over het hele nationale grondgebied.
Dit jaar wordt het een uitzonderlijke operatie. Op Hoge Koninklijke Instructie zullen 1.000.000 gezinnen, 5 miljoen mensen voedselsteun krijgen. (400.000 meer in vergelijking met 2022, waarvan 80% gezinnen uit plattelandsgebieden). Zijne Majesteit gaf ook de opdracht om de samenstelling van de voedselhulp uit te breiden met nieuwe producten, met name rijst, UHT-melk, olijven (confituur) en dadels (plantaardige boter).
Deze inzet voor solidariteit (deze aanzienlijke verhoging) weerspiegelt de grote welwillendheid en de voortdurende bezorgdheid van de Soeverein voor de armen, vooral in de huidige economische context.
Voor deze 24e editie werd een totaal budget van 390 miljoen dirham vrijgemaakt voor de aankoop van producten (9 producten: 10 kg meel, 5 liter tafelolie, 4 kg suiker, 1 kg linzen, 1 kg vermicelli, 850 g tomatenpuree, 850 g thee, 6 liter UHT-melk en 5 kg rijst), de verpakking en levering aan distributiepunten. 
De financiering werd verstrekt door de De Stichting Mohammed V voor Solidariteit en haar partners; het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Algemene Directie van Lokale Gemeenschappen) en het Ministerie van Habous en Islamitische Zaken.
Zoals elk jaar wordt de actie uitgevoerd met de hulp van de Nationale Zelfhulp, de caïdats en de plaatselijke autoriteiten, en gecontroleerd  door twee comités, een plaatselijke en een provinciale, die toezien op de bevoorrading van de distributiecentra, de identificatie van de begunstigden en de rechtstreekse levering van de levensmiddelen op het terrein. De identificatie van gezinshoofden en vertegenwoordigers van begunstigde gezinnen (waarvan 1.000.000 77% afkomstig uit plattelandsgebieden),  gebeurt door de lokale autoriteiten. Dit maakt het mogelijk om hun levensomstandigheden te beoordelen en hun huidige situatie vast te stellen op basis van sociaal-economische criteria inzake bestaansonzekerheid.