Operatie Marhaba

Een unieke humanitaire actie

Sinds 2001 heeft de Stichting een origineel bijstandssysteem in werking gesteld: operatie Marhaba. Het dient om, in de best mogelijke omstandigheden, de steeds groter wordende stroom van Marokkanen die in het buitenland verblijven te begeleiden bij hun terugkeer naar Marokko tijdens de zomerperiode.


Zich inzetten voor het welzijn van marokkaanse families die in het buitenland verblijven

De doorreisomstandigheden van de Marokkaanse gemeenschap die in het buitenland verblijft, waren niet altijd eenvoudig: verkeersongevallen in het buitenland, het uitvallen van quota voor de overtocht, incidenten met schepen, gezinnen in nood, enz. Sommige situaties zaten aan de grenzen van nood en onzekerheid. Zij werden in goede banen geleid dankzij de sterke betrokkenheid van Zijne Majesteit Koning Mohammed VI, President van de Stichting, en diens vermogen tot doeltreffend handelen.

Ziekenhuisopname in het buitenland, bevrachting van een groot aantal transportmiddelen, huisvesting voor gezinnen, administratieve bijstand... een permanente humanitaire aanwezigheid is noodzakelijk gebleken. Als gevolg van de noodzaak om de hulpdiensten uit te breiden en de reis- en transitomstandigheden menselijker te maken, werd operatie Marhaba geïmplementeerd.

De mobilisatie werd nog versterkt. De publieke en private betrokken partijen organiseerden zich via een collectieve en gecoördineerde interventiemethode. Er werden opvangmaatregelen en speciale diensten ingevoerd. Hun doelstellingen: de opvangvoorzieningen verbeteren, de doorreis vergemakkelijken van leden van de gemeenschap die in het buitenland verblijven en mensen in kwetsbare situaties helpen.
Operatie Marhaba treedt elk jaar in werking van 5 juni tot 15 september.

Stichting Mohammed V, Operatie Marhaba

De Stichting stelt voor Marokkanen die in het buitenland verblijven een informatie- en luisterplatform met verschillende kanalen ter beschikking

 • Het gratis nummer 080000 23 23
 • De mobiele app Marhaba
 • Online bijstand met de app en de speciale website www.marhaba.fm5.ma

Zorgen voor sociale, administratieve en effectieve medische bijstand

De belangrijkste verbindende factor van de operatie, de Stichting, is aanwezig gedurende de hele zomerperiode, via speciale ontvangstruimten, 24/7 operationeel. Ze bevinden zich aan de belangrijkste internationale maritieme doorvoerplaatsen (Italië, Frankrijk en Spanje) en aankomstplaatsen in Marokko. Ze doen dienst als humanitair bijstandskader ter plaatse, en worden beheerd door sociale bijstandsteams en medische vrijwilligers.

Deze teams komen tussen in alle behoeften, op het gebied van oriëntatie, administratieve bijstand, medische zorg of incidentele gevallen van nood die een gevoelige situatie rechtvaardigen. Ze doen dienst als contactpunt met de andere betrokken partijen, in de gevallen dat een coördinatie is vereist voor het behandelen van een bepaalde behoefte of noodgevallen.

De doelgerichte werking van deze algemene mobilisatie wordt in goede banen geleid door een centrale structuur: het Centraal Coördinatiebureau (BCC). Het BCC staat onder toezicht van de Stichting en staat in voor een goed verloop van de operatie. Het volgt de activiteit op van de bijstandsteams die worden ingezet op het terrein en mobiliseert de betrokkenen bij noodsituaties. Het is 24/7 operationeel en blijft zo de rechtstreekse verzoeken opvolgen van Marokkanen die in het buitenland verblijven.

Partners die deelnemen aan het opvangsysteem

 • Ministeries
 • Directoraat-generaal Nationale Veiligheid
 • Koninklijke Gendarmerie
 • Administratie van douane en indirecte belastingen
 • Directoraat van de Koopvaardij
 • Nationaal Agentschap van Havens
 • Nationaal Bureau van de Luchthavens
 • Royal Air Maroc
 • Nationaal Bureau van de Spoorwegen
 • Wegennetwerk Marokko
 • Speciaal Agentschap Tanger Middellandse Zee
 • Rederijen
 • Banken
Stichting Mohammed V, Operatie Marhaba

Meer info over de operatie Marhaba