Terug naar de Lijst

22 maart 2024

Campagne voor cataractoperaties voor mensen die in de douars van de provincies Al Haouz en Chichaoua wonen

Campagne de chirurgie de la cataracte dédiée aux populations des provinces d’Al Haouz et Chichaoua Campagne de chirurgie de la cataracte dédiée aux populations des provinces d’Al Haouz et Chichaoua

De Stichting zet haar chirurgische initiatieven verder in het kader van het programma Verbonden Mobiele Medische Eenheden - Stichting Mohammed V voor Solidariteit.

Als onderdeel van haar medische en humanitaire activiteiten tijdens de maand Ramadan organiseert de Stichting een grootscheepse campagne voor cataractoperaties ten behoeve van slachtoffers van de door rampen getroffen douars in de provincies Al Haouz en Chichaoua, van 22 tot 30 maart.

Dit solidariteitsinitiatief, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met de lokale autoriteiten, het Regionale Departement voor Gezondheid en Sociale Bescherming en de AMMS (Association Marocaine Médicale de Solidarité), is bedoeld om chirurgische zorg te bieden aan cataractpatiënten die werden ontdekt in het UMMC - FMVS in de provincies Al Haouz en Chichaoua. In totaal zullen driehonderd (300) patiënten uit de douars van Chichaoua en Amizmiz, gebieden die zwaar getroffen werden door de aardbeving in Al Haouz, hier baat bij hebben.

Het interventieprogramma, dat loopt van 22 tot 30 maart, wordt uitgevoerd in twee fasen van elk drie dagen, waarbij elke fase een operatie en postoperatieve controle omvat. De eerste fase loopt van 22 tot 24 maart in het centrum Amizmiz, op de locatie UMMC - FMVS. Er zijn honderdvijftig (150) chirurgische ingrepen gepland. De tweede fase loopt van 28 tot 30 maart op de site van UMMC - FMVS in de douar van Mzouda, op 48 kilometer van Chichaoua.

Naast de technische middelen van het UMMC - FMVS zijn er belangrijke middelen gemobiliseerd om ervoor te zorgen dat de campagne soepel verloopt en dat de best mogelijke omstandigheden gecreëerd worden voor het ontvangen en behandelen van patiënten. In de buurt van het UMMC - FMVS zijn specifieke ruimten ingericht voor een kwalitatief hoogwaardige preoperatieve voorbereiding en veiligheid (ECG en meting van vitale functies). Vier mobiele eenheden, waaronder twee oogheelkundige operatieplatforms (4 operatiekamers) geleverd door de AMMS-vereniging, worden ingezet in het veld. Een team van 34 mensen, waaronder managers, maatschappelijk werkers en technici van de Stichting, evenals chirurgen (10) en paramedisch personeel van de vereniging, neemt deel aan deze campagne.

Ter herinnering: het doel van de chirurgische campagnes die worden ondersteund door het programma UMMC - FMVS is om de toegang tot gespecialiseerde chirurgische diensten te vergemakkelijken voor mensen die in rurale gebieden wonen, door de algemene medische zorg en de expertise op afstand van het UMMC - FMVS aan te vullen. Tijdens de eerste campagne, die begin maart plaatsvond in de provincies Sefrou en Boulemane, werden 130 patiënten uit Tachot Amlal, Ait Khabach, Tassa en naburige douars behandeld.