Terug naar de Lijst

16 September 2022

Afsluiting van de operatie Marhaba 2022

Afsluiting van de operatie Marhaba 2022 Afsluiting van de operatie Marhaba 2022

De operatie Marhaba 2022 eindigde op 15 september, na 3,5 maanden activiteit, die gekenmerkt werd door het onthaal van meer dan 3 miljoen in het buitenland verblijvende landgenoten en het vlotte verloop hiervan.

In het kader van nabijheid, vlotheid en veiligheid vond deze 23ste editie, georganiseerd onder het effectieve voorzitterschap van Zijne Majesteit Koning Mohammed VI, met Gods hulp, plaats in goede omstandigheden dankzij de mobilisatie en de synergie van de opvang- en begeleidingsmaatregelen die door de verschillende partijen bij de operatie zijn ingezet.

Dit jaar werd een sterke toestroom van Marokkanen in het buitenland geregistreerd, na de gedwongen onderbreking van de terugkeer tijdens de laatste twee jaar als gevolg van de pandemie. Het Marhaba-mechanisme ontving 3.080.948 aankomsten (+198% ten opzichte van 2021 en +4% ten opzichte van 2019), waarvan 52% over zee.

Wat het humanitaire aspect betreft, hebben 189.540 leden van de gemeenschap rechtstreeks een beroep gedaan op de sociale en medische bijstand aan boord van de langeafstandsschepen en in de 24 Marhaba-ruimtes die de Stichting in Marokko, Frankrijk, Italië en Spanje ter beschikking heeft gesteld. Precies 41.420 van hen kregen administratieve en juridische bijstand, 18.010 medische zorg, 15.937 bijstand bij de contacten met de douaneautoriteiten en 3.887 bijstand op het gebied van vervoer.

De Stichting kwam ook met spoed in actie tijdens het ernstige busongeluk dat in juli in de buurt van Granada plaatsvond en waarbij 35 slachtoffers vielen (1 dode, 3 zwaargewonden en 31 lichtgewonden). De heer El Azami - coördinator van de Stichting en hoofd van de missie bij het Koninklijk Kabinet - is op Koninklijke Instructies met een delegatie bestaande uit de Consulaire ambtenaar van Motril en een team van maatschappelijk werkers naar het ziekbed van de gezinnen gegaan. Door de nauwe samenwerking met de regionale gezondheidsdienst van Granada konden de gewonden snel naar drie plaatselijke ziekenhuizen worden vervoerd en de overige passagiers naar de haven van Algeciras, waar zij door medische teams en maatschappelijk werkers naar hun huizen werden begeleid.